โครงการGEชวนทำดี

 

โครงการจิตอาสา"GEชวนคุณทำดีเพื่อสังคม" ประจำปี 2562

 

เปิดรับสมัครโครงการแล้ว!!!

โครงการจิดอาสา"GEชวนคุณทำดีเพื่อสังคม"

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารโครงการ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

 

 

    

กำหนดการโครงการประจำปี 2562

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2562      : รับสมัคร

สิงหาคม 2562                               : ประกาศผลโครงการที่ผ่านการคัดเลือก

กันยายน 2562                               : โครงการที่เข้ารอบนำเสนอผลงานพร้อมตัดสิน